Aicinājums piedalīties vizuālās mākslas virtuālo darbu izstādē „Augšdaugava”

AKTUĀLI

Covid-19 epidēmija ir ieviesusi izmaiņas Daugavpils novada kultūras pasākumu kalendārā. Arī šogad plānotais Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2020” diemžēl nenotiks. 23. maijā Festivāla norises bija paredzētas rīkot no jauna iekārtotajā brīvdabas pasākumu vietā Daugavas krastā, kur skatam paveras brīnišķīgie upes loki un krasta terases un kur izvietojusies no Daugavpils HES būvniecības paglābtā relikvija - Slutišķu sādža. Kultūrvides infrastruktūras uzlabojumus Daugavpils novada pašvaldība ieguvusi, strādājot kopprojektā “Rīteiropas vērtības” un saņemot atbalstu Stratēģiskā attīstības mērķa 5.5.1 programmā “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.

Lai pārvarētu kultūras pasākumu aizliegumu un daudzos ierobežojumus, Daugavpils novada Kultūras pārvalde vēlas turpināt  saskarsmi ar gadu gaitā iegūtajiem „Augšdaugavas” uzticamajiem apmeklētājiem un atbalstītājiem.  Šoreiz nedaudz citādā veidā.

Aicinām Naujenes Mūzikas un mākslas skolas un Špoģu mūzikas un mākslas skolas audzēkņus, arī citu skolu skolniekus individuāli vai ar ģimenēm doties Augšdaugavas ziedošajā ainavā un piedalīties plenērā. Augšdaugavas plašumi, spirgtais gaiss un krāšņā daba ir tik ļoti atbilstoša individuālam radošam darbam arī pandēmijas laikā.

  • Plenēra dalībnieki var zīmēt un gleznot jebkurā tehnikā (akvarelis, pastelis, guaša, grafika u.c.). Formāts: A3 vai A2 izmēra lapas.
  • „Augšdaugavas” plenēra teritorija -  abu  krastu ainava ar Daugavas upi Daugavpils novadā posmā no Vecračinas līdz Kraujai.

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi darbus iesniedz skolotājai Anitai Jasinskai (tālr. 205 390 33), Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi - skolotājam Valdim Grebežam (tālr. 292 077 37). Darbus var iesniegt arī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” (Dobeles ielā, 30, Daugavpilī) 1. stāvā pie dežuranta, ieliktus aploksnē vai citā iepakojumā ar uzrakstu "Vizuālās mākslas darbu izstādei “Augšdaugava”.  Darbu iesniegšana - līdz 2020. gada 19. maija plkst. 18.00.

Izstādei iesniedzamā darba aizmugurē labajā pusē apakšējā malā jābūt pielīmētai (3cm no malām) vizītkartei. Vizītkarti aizpilda drukātiem (lielajiem) burtiem datordrukā.

IELĀDĒT VIZĪTKARTI

Virtuālā izstāde tiks publicēta 23. maijā tautas mākslas festivāla „Augšdaugava” mājas lapā augsdaugava.lv, Daugavpils novada domes portālā, sociālajos tīklos un no 25. maija Daugavpils novada Kultūras centrā "Vārpa". Labāko darbu autori saņems Daugavpils novada Kultūras pārvaldes balvas, visiem dalībniekiem tiks izsniegti Pateicības raksti.

Izstādes dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas (t. sk. vizuālo darbu attēli) un audiovizuālais materiāls tiks publiskots ar mērķi popularizēt audzēkņu radošās un mākslinieciskās aktivitātes, atspoguļot  kultūras procesu sabiedrības interesēs un saglabāt kultūrvēsturiskās liecības.

Sagatavoja Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Ināra Mukāne, 29191840, e-pasts: kultura@dnkp.lv

9. klases skolēniem eksāmeni tiek atcelti, pārējiem - notiks