Aicina pieteikties bezmaksas izglītojošai etnogrāfiskai nometnei

AKTUĀLI

Daugavpils novada Kultūras pārvalde aicina novada kultūras iestāžu darbiniekus un iedzīvotājus pieteikties bezmaksas izglītojošai etnogrāfiskai nometnei, kura tiks organizēta šī gada 19. - 25. novembrī Braslavā, Baltkrievijā. Nometnes darba valoda: krievu. Pieteikties dalībai tiek aicināti dažāda vecuma pārstāvji no 18 gadiem, kurus interesē tradicionālo amatu prasmju izzināšana nepastarpinātā komunikācijā ar vietējiem amatniekiem, etnogrāfiskā un folkloras mantojuma izpēte. Daugavpils novadu šai nometnē pārstāvēs 5 dalībnieki, kuri tiks atlasīti balstoties uz iesniegto motivācijas vēstuli. Nometnei jāpiesakās līdz šī gada 31.oktobrim, nosūtot motivācijas vēstuli uz e - pastu naujenesmuzejs@inbox.lv. Tālrunis uzziņām +65471321.

Nometni organizē Zinātniski pētnieciskā kultūras institūcija “Braslavas rajona muzeju apvienība” sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi un Nacionālo Polockas vēstures un kultūras muzeju – rezervātu” [Baltkrievija] projekta  ENI – LLB – 1 – 216 “Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei ietvaros. Nometnes dalībniekiem tiks apmaksāta naktsmītne, ēdināšana, veselības apdrošināšana un vīza ieceļošanai Baltkrievijas Republikā.

Nometnes mērķis ir seno amata prasmju iepazīšana, apgūšana un nodošana nākamajām paaudzēm, tāpēc nometnes laikā tiks apmeklēti vietējie amatnieki, vākts folkloras materiāls, iepazīta vietējā etnogrāfija, ar jauniem eksponātiem papildināti muzeju krājumi, izzinātas un iepazītas mūsdienās aizmirstas senās amatu prasmes.

Šo projektu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam finansē Eiropas Savienība. Projekta mērķis ir izpētīt un saglabāt Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālās amatu prasmes un nodot tās nākamajai paaudzei, izmantojot muzeju izglītojošās programmas, radošās darbnīcas, izstādes, kā arī  inovatīvas izglītojošas metodes, kuras balstītas tiešā komunikācijā ar vietējiem amatniekiem.

LAI PIETEIKTOS NOMETNEI:

- jābūt Daugavpils novada iedzīvotājam vai novada kultūras iestādes darbiniekam;

- jābūt pilngadīgam;

- jāuzraksta motivācijas vēstule, kurā jāizklāsta kāpēc tieši Jums būtu jāpiedalās šajā nometnē;

- jābūt gatavam nometnē iegūtās zināšanas vai iespaidus prezentēt projekta noslēguma konferencē.

Notiks konkursa "Saimnieks 2019" noslēguma pasākums